Kunstgras spelen

Kunstgras: een alternatief voor de vergroening in steden en gemeenten?

In de bruisende betonnen jungle van steden en gemeenten wordt ruimte stilaan een kostbaar goed én staat het budget altijd onder druk. Een uitdaging voor het bestuur! Hoe kunnen we groenvoorzieningen integreren, zonder gigantische oppervlaktes en bedragen te verliezen? Misschien is kunstgras wel dé innovatie in de groene revolutie. Ontdek waarom het niet alleen een plus is voor het milieu, maar ook voor de gemeenschap.

Groenere stad – minder waterverbruik

Groene ruimtes in steden en gemeenten onderhouden zonder liters water te verspillen: het is een constante uitdaging. Het wordt helemaal spannend als we naar de toekomst kijken. Water zou weleens een schaars goed kunnen worden! Terwijl we traditionele grasvelden moeten irrigeren om er weelderig en groen uit te doen zien, heeft kunstgras slechts af en toe wat water nodig. Niet om te overleven, maar om schoon te blijven. Het resultaat? Minder druk op de lokale watervoorziening en een aanzienlijke knip in de kosten voor steden en gemeenten.

Zoals je misschien al aanvoelde, gaat het niet alleen om kosten besparen. We willen een duurzame toekomst waarborgen. Water is een kostbaar goed. We hebben geen glazen bol. Welke invloed de klimaatveranderingen, stijgende temperaturen en een groeiende vraag op de beschikbaarheid ervan zullen hebben, is nog maar de vraag.

Dankzij kunstgras minimaliseren we het waterverbruik niet alleen, we zorgen er ook voor dat de kwaliteit ervan hoog blijft. Meststoffen en pesticiden zijn dan namelijk niet meer aan de orde en kunnen het beschikbare (drink)water dan ook niet meer besmetten. Goed nieuws voor mens én planeet.

Economisch én ecologisch verantwoord, zo zou je de keuze voor meer kunstgras in steden en gemeenten kunnen noemen.

Kleinere CO2-voetafdruk

Ben je er nog niet van overtuigd dat kunstgras een valabel alternatief voor stedelijke vergroening kan zijn? Kijk dan ook eens naar de CO2-uitstoot. Traditioneel grasmaaien met benzinegrasmaaiers is verantwoordelijk voor een aanzienlijke uitstoot van CO2. De machines verbranden namelijk fossiele brandstoffen en dragen zo bij aan de toename van broeikasgassen en bijgevolg de opwarming van het klimaat. Het is geen geheim dat natuurlijk gras tijdens het groeiseizoen voldoende gemaaid moet worden. Resultaat? Een groter brandstofverbruik en een frequentere, schadelijke uitstoot.

Kunstgras daarentegen hoef je niet te maaien. Je hebt noch benzine, noch elektriciteit nodig. Conclusie: minder schadelijke broeikasgassen in onze atmosfeer. Een ander pluspunt: om kunstgras te onderhouden heb je geen meststoffen en pesticiden nodig, die ook CO2 produceren tijdens de productie en de toepassing ervan. Een milieu-impact waar we zelden bij stilstaan. Met kunstgras vermijden we die emissies en creëren we een groenere en schonere omgeving voor onze buurt.

Held van de speelpleinen

Kinderen zijn de toekomst, dat weten we allemaal. En de speelpleinen en -plaatsen waar ze vertoeven vormen de ruggengraat van elke stadsgemeenschap: daar worden banden gesmeed, vriendschappen gevormd, interacties aangegaan en knieën verzorgd.

Ook hier kan kunstgras een belangrijke rol spelen. Dankzij zijn sterkte en veerkracht is het bestand tegen het gespeel en getrappel van kinderen van alle leeftijden – elke dag opnieuw. Dat betekent: geen modderplassen als het regent, geen vuile kleren door een intensieve voetbalmatch en geen putten door avontuurlijke archeologen in spe. Ze zijn met andere woorden het hele jaar beschikbaar en bespeelbaar, ongeacht het weer én ze bezorgen ouders (en ambtenaren) een gerust hart, dankzij de zachte, dempende ondergrond.

En er is meer: kunstgras stimuleert inclusiviteit. Het maakt speelpleinen toegankelijker voor kinderen met mobiliteitsproblemen. Dankzij het gladdere en egale oppervlak kunnen rolstoelgebruikers ook genieten van dit groene plezier, samen met hun vrienden en familie.

Sterker gemeenschapsgevoel

Laten we het sociale aspect nog wat grondiger onder de loep nemen. In een wereld die alsmaar verder individualiseert, is het gemeenschapsgevoel behouden en versterken een must. We zijn nu eenmaal sociale wezens, al doet de digitalisering misschien anders geloven.

Groene ruimtes trekken mensen aan. Gemeenschappelijke groene plekken stimuleren samenzijn en interactie. We slaan sneller een praatje en komen dichter naar elkaar toe in de onbegrensdheid van een ruimte in de open lucht. Ontspannen, picknicken, sporten, evenementen, … deze ruimtes vormen het kloppend hart van de gemeenschap. En: ze vormen een natuurlijke oplossing tegen de vereenzaming van bijvoorbeeld ouderen. We moeten ze dan ook koste wat kost bewaren, op een duurzame manier.

Er is nog een ander aspect van gemeenschapsvorming dat kunstgras stimuleert. Kunstgras onderhouden veroorzaakt minder lawaai dan traditioneel grasmaaien. Zo worden de bewoners van de buurt niet gestoord door luide grasmaaiers. Wonen in de stad wordt zo des te aangenamer!

Ideaal voor evenementen en activiteiten

Een festival, een jaarmarkt, sporttoernooien, …  Steden en gemeenten organiseren tal van evenementen en activiteiten voor hun inwoners. Kunstgras biedt de ideale ondergrond voor die activiteiten. Het is duurzaam, bestand tegen intensief gebruik én achteraf makkelijk schoon te maken, wat het comfort van de bezoekers én de uitstraling van de buurt bevordert. Of je kunstgras ook tijdelijk kunt installeren? Jazeker! Na het evenement kunnen we het weer verwijderen. Zo creëer je flexibiliteit in de gemeentelijke planning.

Zachter voor het budget

Het is geen geheim dat de budgetten van steden en gemeenten vaak beperkt zijn, ook die voor groenvoorzieningen zijn vaak behoorlijk krap. Kunstgras biedt een kostenefficiënte oplossing om de steden groen te houden zonder de begroting te overbelasten. Dit is waarom:

  • Steden en gemeenten hoeven niet te investeren in zaden, meststoffen of dure grasmachines.
  • Het onderhoud van kunstgras is beperkt, wat de personeelskosten drukt en tijd en middelen vrijkomen voor andere taken.
  • Dankzij de lange levensduur hoeft kunstgras zelden vervangen te worden, wat de levensduurkosten verlaagt.

Kunstgras is met andere woorden een aantrekkelijke optie voor steden en gemeenten die op zoek zijn naar langdurige, kostenefficiënte investeringen in het groen in hun buurt.

Kortom: in een tijdperk van klimaatverandering en onzekerheid is toekomstbestendig denken essentieel. En kunstgras komt daaraan tegemoet: van waterbesparing tot kostenreductie tot de versterking van de gemeenschap: kunstgras heeft bewezen een slimme keuze te zijn.

Ben jij als stad of gemeente klaar om de scholen, speelpleinen, sportterreinen of andere openbare ruimtes duurzaam te vergroenen, met het oog op de toekomst?  Mail ons gerust, we komen graag een keertje langs om de koppen bijeen te steken.